Rörinspektion Stockholm

Tillförlitlig kamerainspektion av rör

REFERENSER

ETT STORT NÄTVERK AV NÖJDA KUNDER

Här har jag sammanställt ett antal referenser på inspektioner som jag utfört. Är du intresserad av ytterligare material är det bara att kontakta mig via mail eller på telefon: 072-546 32 50.

 

Samfällighetsföreningen Rottnerosbacken

Ordf: Pelle Avelin, tel: 076-540 83 51.

Besiktigat utförd renovering/relining.

Rörinspektion av radhusområdet,status.

 

Svensk Entréprenadteknik SET AB

Arbetsledare: Simon Löfdahl, tel: 076-273 15 50.

Utfört rörinspektion av nylagda ledningar i mark o platta.

 

RIRO Markteknik AB

VD: Rhobin Jödahl, tel: 072-524 31 90.

Felsökning,kartläggning,funktionskontroll av ledningssystem.

 

NCC

Inst. samordnare: Ingvar Elstig, tel: 070-301 35 12.

Besiktning,felsökning.Kontroll av nylagda ledningar.

 

WSP-group

Konsult Göran Häggkvist: tel: 076-836 94 34.

Inspektion av dag/spillvattenledningar hos Specialfastigheter.

 

Besiktningsman.se

VVS-besiktningsman: Reine Axelsson, tel: 070-917 47 01.

Besiktning av utförd relining.

 

Ett väl utfört arbete ger nöjda kunder!