Rörinspektion Stockholm

Tillförlitlig kamerainspektion av rör

RÖRINSPEKTION

ETT SMART SÄTT ATT FÖREBYGGA SKADOR PÅ DINA RÖR

Det är många idag som väljer att inspektera rörstammar, brunnar, avlopp etc med kamera för att få en heltäckande bild av rörens status. Detta gör att du som fastighetsägare enkelt kan upptäcka eventuella fel i god tid, innan de hunnit bli alltför allvarliga. Att på ett tidigt stadium upptäcka mindre fel som, om de lämnas obehandlade, i slutändan kan leda till stora och omfattande skador, sparar både tid och pengar och gör att du får ett friskt och starkt avloppssystem som håller i många år.

skada i rör

Teknik av hög kvalitet

Jag använder mig av den allra senaste tekniken när jag filmar i rören för att ge en så klar och tydlig bild som möjligt av hur det ser ut. Det handlar om färgkameror som fungerar i rördimensioner mellan 28 och upp till 600 millimeter.

Generellt när man utför rörinspektioner har man som mål att nå den kommunala anslutningspunkten till det större nätverket. Idag har jag en kapacitet på ca 60 meter med fastighetskamera och upp till 200 meter med vagnkamera om förhållandena är bra.

God redovisning

Efter utförd inspektion lämnar jag ett protokoll som noga anger de data som kan vara av intresse för kunden. Det rör sig om total filmat avstånd, personliga noteringar, filmer samt förslag på rekommenderade åtgärder. Protokollet skrivs i ett analysprogram som heter PIPEX och som är godkänt av Sveriges Rörinspektörers Förening. Inspektionen utförs enligt publikationerna T-25 fastighet och P93 mark.

 

En rörinspektion hjälper dig att upptäcka skador på ett tidigt stadium!