Inspekterar alla typer av ledningar

Inspektioner för mark och i fastighet

Inspekterar alla typer av ledningar

Inspektioner för mark och i fastighet

Rörinspektion Stockholm – vi inspekterar dina rör och stammar

Här kan du få hjälp med kamerainspektion av rörstammar, avloppsrör, dräneringsrör, brunnar eller dagvattenledningar – för att nämna några av de vanligaste uppdragen. Oavsett om du representerar en större bostadsrättsförening eller om du vill ha en inspektion utförd i fritidshuset eller villan kan vi göra jobbet på ett säkert och pålitligt sätt.

Bokar du in en rörinspektion inför exempelvis en stundande försäljning eller kanske i samband med grävarbeten eller renoveringar får du en bra bild av statusen på dina rör. Du får noggrant dokumenterade filmer med bifogade protokoll där du kan avläsa, i samråd med en expert, eventuella skador samt vilka åtgärder som rekommenderas.

Hos oss erbjuds du en heltäckande service. Om du är intresserad av att få mer information är det bara att höra av dig via kontaktformuläret.   

rörinspektion Stockholm – vi inspekterar dina rör

Vanliga typer av upptäckter

Vid en rörinspektion vet man aldrig riktigt vad som ska dyka upp. Under våra år som aktiva har vi sett det mesta.

De vanligaste felen som upptäcks när man filmar i rören är sprickor, föremål som fastnat, trädrötter samt glapp i skarvar.

Vi dokumenterar felen noggrant och kommer även med tydliga rekommendationer om hur du bör åtgärda dem samt när du senast behöver göra det. Ibland kan det räcka med att bli medveten om en riskzon utan att det kräver ett akut ingrepp.

Undvik dolda fel

Vid en fastighetsförsäljning utför man ofta en fastighetsbesiktning okulärt av byggnadsstommen och fastigheten i stort med ett vidföljande protokoll. Det är dock inte lika vanligt att man gör en noggrann inspektion av rör, ledningar och brunnar innan det dyker upp problem.

För att undvika att du säljer eller köper en bostad med dolda fel, rekommenderar jag att du beställer en rörinspektion. Den gynnar såväl köpare som säljare och ser till att byggnadens hela skick bedöms inför försäljningen.

Olika skäl bakom en rörinspektion

När man beställer en rörinspektion kan det finnas flera skäl bakom beslutet. Vanligast är att en inspektion beställs för att felsöka och ta reda på vad som orsakar stopp eller läckage men det kan även finnas andra orsaker såsom kontroll av nybyggnation eller renovering, tredjepartskontroll efter utfört rörarbete (relining eller stambyte), sökning efter orsak till fuktskador eller läckage samt kontroll av dolda utrymmen i konstruktioner.

Det behöver inte alltid vara existerande skador som upptäcks vid en rörisnpektion. Ibland ser man endast vaga tendenser till försvagning eller stopp i rören, och i dessa fall kan en enkel rörspolning vara allt som krävs. 

Vi har ett brett utbud av inspektionskameror i ett flertal olika storlekar. Med hjälp av dessa kan vi filma rör i ett stort antal dimensioner och lokalisera problemen. När vi utför en rörinspektion i marken använder vi specialutrustade kameravagnar som rullar in i ledningen styrd av oss. 

Komplett service

Utöver rörinspektion kan vi även hjälpa till med en rad andra tjänster. Vi är ett fullserviceföretag inom industri-, fastighets- och skadeservice. Bland annat kan du få hjälp med högtrycks- och hetvattensspolning, rotskärning, rensning, slamsugning samt en rad olika rörmokartjänster.

Kontakta oss för konsultation via formuläret .

Vad kostar en rörinspektion?

Hur mycket en rörinspektion kostar beror på flera faktorer. Framförallt handlar det om rörens omfattning. En villa är billigare än ett större flerfamiljshus. Även husets ålder kan spela en avgörande roll. Äldre hus med gamla rör är svårare att undersöka och därför kan kostnaden bli högre.

Vi utför alltid noggranna inspektioner där vi grundligt går igenom rören och tar oss tid att titta på alla skarvar. Våra inspektioner är mycket ingående. Vi vill kunna ge ett korrekt och sanningsenligt utlåtande om rörens skick och veta precis vad som behöver åtgärdas så att eventuella reparationer är hållbara.

Inspektera rör med kamera

Att inspektera rör med kamera är en effektiv och modern metod som används för att undersöka rörsystem. Genom att använda en speciell kamera kan man inspektera rören på insidan och identifiera eventuella skador och blockeringar.

För att genomföra en kamerainspektion använder man en flexibel kabel eller slang med en kamera i änden. Kabeln matas in i röret och kameran skickar livebilder till en skärm eller dator där operatören kan analysera och dokumentera resultatet.

Denna teknik har många fördelar jämfört med traditionella inspektionsmetoder. För det första kan man utföra en grundlig inspektion utan att behöva gräva upp marken för att komma åt rören. Detta sparar tid, pengar och minimerar störningar för fastighetsägare, hyresgäster och boende.

Boka en rörinspektion för att vara på den säkra sidan