Rörinspektion Stockholm

Tillförlitlig kamerainspektion av rör

RÖRINSPEKTION STOCKHOLM 

Här kan du få hjälp med kamerainspektion av rörstammar, avloppsrör, dräneringsrör, brunnar eller dagvattenledningar, för att nämna några av de vanligaste uppdragen. Oavsett om du representerar en större bostadsrättsförening eller om du vill ha en inspektion utförd i fritidshuset eller villan kan vi göra jobbet på ett säkert och pålitligt sätt.   

Bokar du in en rörinspektion inför exempelvis en stundande försäljning eller kanske i samband med grävarbeten eller renoveringar får du en bra bild av statusen på dina rör. Du får noggrant dokumenterade filmer med bifogade protokoll där du kan avläsa, i samråd med en expert, eventuella skador samt vilka åtgärder som rekommenderas.

Det behöver inte alltid vara existerande skador som upptäcks dock. Ibland ser man endast vaga tendenser till försvagning eller stopp i rören, och i dessa fall kan en enkel rörspolning vara allt som krävs. Jag samarbetar med en rad kompetenta partners inom avlopp och VVS för att kunna erbjuda en heltäckande service om det skulle önskas. Om du är intresserad av att få mer information är det bara att höra av dig via kontaktformuläret.

Vanliga typer av upptäckter

Vid en inspektion vet man aldrig vad som ska dyka upp. De vanligaste felen som upptäcks när man filmar i rören är sprickor, föremål som fastnat, trädrötter samt glapp i skarvar. Vi dokumenterar felen noggrant och kommer även med tydliga rekommendationer om hur du bör åtgärda dem samt när du senast behöver göra det. Ibland kan det räcka med att bli medveten om en riskzon utan att det kräver ett akut ingrepp.

Undvik dolda fel

Vid en fastighetsförsäljning utför man ofta en fastighetsbesiktning okulärt av byggnadsstommen och fastigheten i stort med ett vidföljande protokoll. Det är dock inte lika vanligt att man gör en noggrann inspektion av rör, ledningar och brunnar innan det dyker upp problem. För att undvika att du säljer eller köper en bostad med dolda fel, rekommenderar jag att du beställer en rörinspektion. Den gynnar såväl köpare som säljare och ser till att byggnadens hela skick bedöms inför försäljningen.

Olika skäl bakom en rörinspektion

När man beställer en rörinspektion kan det finnas flera skäl bakom beslutet. Vanligast är att en inspektion beställs för att felsöka och ta reda på vad som orsakar stopp eller läckage men det kan även finnas andra orsaker såsom kontroll av nybyggnation eller renovering, tredjepartskontroll efter utfört rörarbete (relining eller stambyte), sökning efter orsak till fuktskador eller läckage samt kontroll av dolda utrymmen i konstruktioner. Är du intresserad av att veta mer om rörinspektion och om hur det går till är du alltid välkommen att höra av dig!

Vi har ett brett utbud av inspektionskameror i ett flertal olika storlekar. Med hjälp av dessa kan vi filma rör i ett stort antal dimensioner och lokalisera problemen. All observation och rapportering sker enligt handboken ”T25 –  Se rören inifrån”.

När vi utför en rörinspektion i marken använder vi specialutrustade kameravagnar som rullar in i ledningen styrd av oss. Vår utrustning klarar ledningar upp till 1400mm och har såväl profilmätning, lasermätning som zoom inbyggt.

Rapporter direkt i molnet

Allt det material som vi filmar, inklusive inspektionsutlåtandet, hamnar i molnet och du har direkt tillgång till det på din laptop, läsplatta eller smartphone.

Vi behärskar även inspektion av servisledning från huvudledning. Till dessa uppdrag använder vi vår satellitkamera.  

Komplett service tillsammans med samarbetspartners

Utöver rörinspektion kan vi även hjälpa till med en rad andra tjänster. I dessa fall tar jag hjälp av kunniga och välrenommerade samarbetspartners inom bygg och VVS. Bland annat kan du få hjälp med högtrycks- och hetvattensspolning, rotskärning, rensning, slamsugning samt en rad olika rörmokartjänster.

 

Boka en rörinspektion för att vara på den säkra sidan!