Förebygg skador på dina rör

Med en inspektion kan du förebygga problem med rören

Det är många idag som väljer att inspektera rörstammar, brunnar, avlopp etc med kamera för att få en heltäckande bild av rörens status. Detta gör att du som fastighetsägare enkelt kan upptäcka eventuella fel i god tid, innan de hunnit bli alltför allvarliga. Att på ett tidigt stadium upptäcka mindre fel som, om de lämnas obehandlade, i slutändan kan leda till stora och omfattande skador, sparar både tid och pengar och gör att du får ett friskt och starkt avloppssystem som håller i många år.

Kontakta oss för att boka en rörinspektion!

förebygg skador på dina rör

Teknik av hög kvalitet

Vi använder oss av den allra senaste tekniken när vil filmar i rören för att ge en så klar och tydlig bild som möjligt av hur det ser ut. Det handlar om färgkameror som fungerar i rördimensioner mellan 28 och upp till 600 millimeter.

Generellt när man utför rörinspektioner har man som mål att nå den kommunala anslutningspunkten till det större nätverket. Idag har vi en kapacitet på ca 60 meter med fastighetskamera och upp till 200 meter med vagnkamera om förhållandena är bra.

Fyll i vårt kontaktförmulär för att få mer information om rörinspektion!

God redovisning

Efter utförd inspektion lämnar vi ett protokoll som noga anger de data som kan vara av intresse för kunden. Det rör sig om total filmat avstånd, personliga noteringar, filmer samt förslag på rekommenderade åtgärder. Protokollet skrivs i ett analysprogram som är godkänt av Sveriges Rörinspektörers Förening. 

En rörinspektion hjälper dig att upptäcka skador på ett tidigt stadium